Warsztaty Muzyczne 2024

W dniach 18-20 czerwca odbyły się długo oczekiwane warsztaty muzyczne pod hasłem "Śpiewamy to co lubimy" - z muzyką w stronę zdrowia. Odbyły się w Dworku Różanym w Końskowoli z udziałem zespołu wokalno-muzycznym Danielki. W warsztatach uczestniczyło piętnaście osób, członków i przyjaciół zespołu działającego przy Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie. Był to czas spędzony w miłej i rozśpiewanej atmosferze. 

Celem przeprowadzonych warsztatów było pogłębienie zasobów wiedzy wokalno-muzycznej, rozbudowanie własnego repertuaru, integracji muzyków, poprawy zdrowia, stosunku do życia i otoczenia mogące rozwijać nasze muzyczne pasje. Warsztaty obejmowały przekazanie niezbędnej wiedzy o emisji głosu jak i wiadomości dotyczących różnych technik śpiewu. Zajęcia prowadził zawodowy dyrygent orkiestry. 

W wolnym czasie zwiedziliśmy muzeum lotnictwa w Dęblinie, muzeum rowerów, odwiedziliśmy Kazimierz Dolny a w drodze powrotnej Sanktuarium Matki Bożej w Wąwolnicy. Wieczorem przy wspólnym śpiewie integrowaliśmy się w blasku ogniska i pieczonej kiełbasy. 

 

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych z Miasta Chełm w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania wykonywanych zadań w 2024 roku. Propagowanie walorów historyczno krajoznawczych Chełma i okolic w ramach zadania Pokochaj CHEŁM III.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Chełm w ramach realizacji zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wsparcia wykonanych zadań w 2023 roku. 

Rajd pamięci Jadzi

W dniu 8 czerwca 2024 roku odbył się wyjątkowy rajd rowerowy, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny. Rajd ten miał na celu uczczenie pamięci naszej Przyjaciółki, Jadzi Kuny, która odeszła od nas, zostawiając po sobie wiele pięknych wspomnień.

Rajd Pamięci  rozpoczął się wcześnie rano, o godzinie 7:00, mszą świętą w intencji Jadzi w kościele Chrystusa Odkupiciela. Na koniec mszy prezes stowarzyszenia , w ciepłych słowach, przypomniał o Jadzi, jej działalności wolontariackiej  w stowarzyszeniu oraz zamiłowaniu do śpiewania w zespole Danielki. Następnie  grupa  zapaliła znicze i odmówiono  modlitwę przy  grobie Jadwigi

Trasa rajdu prowadziła przez malownicze okolice Chełma: Chełm-Strupin-Wolawca-Leszczany-Żmudź-Wołkowiany-Dębowy Las-Czerniejów-Kamień-Serebryszcze, a następnie powrót do Chełma. Wzięło w nim udział przeszło 40 osób, co świadczy o dużym zaangażowaniu i pamięci, jaką darzymy Jadzię.

Jednym z największych walorów tego rajdu był przejazd trasą, którą lubiła jeździć Jadwiga, była też możliwość obcowania z naturą. Trasa prowadziła przez przepiękne krajobrazy, gdzie mogliśmy podziwiać malownicze pola, lasy i wsie. Była to doskonała okazja, by oderwać się od codziennego zgiełku, zrelaksować się na świeżym powietrzu i cieszyć się zdrową rekreacją. Rowerowe wycieczki tego typu to nie tylko wspaniała forma aktywności fizycznej, ale także szansa na odkrywanie uroków naszej lokalnej przyrody i kultury. Piękne widoki towarzyszyły nam przez całą trasę, czyniąc ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym.

Jednak nie tylko walory turystyczne sprawiły, że ten rajd był wyjątkowy. Równie ważne było towarzystwo innych uczestników. Jadąc w dużej grupie. Mieliśmy okazję do rozmów, wymiany doświadczeń i wspólnego spędzania czasu. Spotkanie z innymi uczestnikami, nawiązywanie nowych znajomości i umacnianie istniejących relacji były nieocenioną wartością tego wydarzenia. Wspólna pasja do jazdy na rowerze i pamięć o Jadzi zbliżyły nas do siebie jeszcze bardziej.

W trakcie rajdu, w Dębowym Lesie nad zalewem zorganizowany został poczęstunek. Uczestnicy mogli delektować się kanapkami, ciastem, truskawkami, czereśniami oraz kawą i herbatą. Atmosfera była pełna radości, nie zabrakło śpiewów, które Jadzia tak bardzo kochała.

Kolejnym przystankiem była Żmudź, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć paradę motocyklistów z okazji odbywającego się tam zlotu motocyklowego. Festyn z tej okazji dostarczył nam wielu atrakcji, a kulminacją była pyszna, darmowa grochówka, która rozgrzała nasze serca i ciała.

Pogoda dopisała, frekwencja była doskonała, a rajd odbył się bez żadnych incydentów czy wypadków. Był to dzień pełen wspomnień, radości i wzruszeń, który na długo pozostanie w naszych sercach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom za wspólne przeżycia i piękną pamięć o naszej przyjaciółce i rowerzystce  i Jadzi Kunie.

Fotki z Rajdu:

 

Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych inicjatyw na stronie sowr.org.pl oraz naszych profilach w mediach społecznościowych.

Z pozdrowieniami i wdzięcznością wszystkim obecnym na rajdzie członkowie  Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie

Nasze zadania w 2024

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO W 2024 ROKU OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W CHEŁMIE na lata 2022–2025

Zadanie nr 1 
Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna poprzez prowadzenie działań edukacyjno–motywacyjnych dla uzależnionych. Prowadzenie grupy edukacyjno motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wychodzących z uzależnienia w każdy wtorek od godziny 18.00 do godziny 20.00

Zadanie nr 2 
Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna poprzez prowadzenie działań edukacyjno motywacyjnych dla współuzależnionych. Prowadzenie działań edukacyjno motywacyjnej dla indywidualnych i grupowych osób współuzależnionych w środy od godziny 16.00 do godziny 18.00.

Zadanie nr 3 
Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizacje programów alternatywnych wobec uzależnień w tym prowadzenie zajęć kulturowo artystycznych, rekreacyjno sportowych oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży i całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego. Prowadzenie programu profilaktyczno alternatywnego wobec uzależnień „Wolni od Nałogu” poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Spotkania w soboty od godziny 10.00 do godziny 14.00.

Zadanie nr 4
Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, poprzez organizowanie i wspieranie działań promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, wolni od nałogów, między innymi poprzez organizację pielgrzymki trzeźwościowej do Lichenia na 31 Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu „Bogaci w Nadzieję” w dniach 26-28 lipca 2024 roku. Zadanie to dofinansowane jest ze środków otrzymanych z Miasta Chełm z zakresu Zdrowia Publicznego określonego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2024 roku.

II Realizacja zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania wykonywanych zadań w 2024 roku.

Zadanie nr 5 
Nazwa własna zadania: Pokochaj CHEŁM III 
Realizacja zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania wykonywanych zadań w 2024 roku. Działania opierają się na organizacji wycieczek pieszych i rowerowych śladami historii i zabytków miasta Chełma i okolic.

III Realizacja zadań publicznych Miasta Chełm z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie nr 6 
Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności konferencji, festiwali, konkursów, spotkań, warsztatów, wystaw oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej. Zdanie realizowane jako trzydniowe warsztaty muzyczne pod nazwą: "Śpiewamy to co lubimy" - z muzyką w stronę zdrowia wspólnie z zespołem wokalno muzycznym „Danielki”.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych z Miasta Chełm w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania wykonywanych zadań w 2024 roku. Propagowanie walorów historyczno krajoznawczych Chełma i okolic w ramach zadania Pokochaj CHEŁM III.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Chełm w ramach realizacji zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wsparcia wykonanych zadań w 2023 roku. 

IV Realizacja zadania Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności. Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025. Zadanie własne: Akademia Seniora II - przez aktywność po zdrowie.

Realizowane działania:

 1. Psychologiczne warsztaty integracyjno-motywacyjne dla seniorów: w warsztatach wzięło udział 40 seniorów, 3 warsztaty po 2 godz. razem 6 godz. dotyczących:
  1. Przezwyciężanie trudności adaptacyjnych a także kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych; przełamywanie braku pewności w siebie; komunikacja i współpraca w zespole,
  2. Wzmacnianie seniorów w zachodzących w nich zmianach dziejących się na każdym etapie ich życia i uczestnictwa w programie.
 2. Warsztaty (zajęcia teoretyczne i praktyczne) ze zdrowego stylu życia WELLNESS: 22 spotkań w programie: wykład i zajęcia praktyczne z rekreacji ruchowej (joga); jak dbać o ciało i najdłużej utrzymywać sprawność ruchowej.
 3. Gimnastyka wodna w Parku Wodnym w Chełmie przy ulicy Lubelskiej. Łącznie 180 wejść. Celem działania będzie podniesienie aktywności fizycznej jak i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej co ma duży wpływ na poprawę kondycji i zdrowia seniorów: zajęcia gimnastyki wodnej, pływania, masaży wodnych w tym także małej sauny. W sumie 6 wejść na osobę dla 25 seniorów.
 4. Czterodniowy Rowerowy Rajd turystyczno edukacyjny jako promocja zdrowego stylu życia szlakiem zabytkowych klasztorów i kościołów Podlasia poprzez Parki Krajobrazowe: Poleski Park Narodowy, Sobiborski Park Krajobrazowy, Lasów Parczewskich, szlakiem Green Velo. Rajd odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia 2024 roku. W rajdzie uczestniczyć będzie 15 osób. Rajd poprowadzą Instruktorzy Turystyki Rowerowej.

Wszystkich zainteresowanych Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych Działaniach.

Wolni od Nałogu 2024

Już realizujemy program profilaktyczno–zdrowotno–alternatywny wobec uzależnień „Wolni od nałogu”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia u działu udziału w naszym programie warsztatowym „Wolni od Nałogu”. Jest to realizacja programu profilaktyczno–zdrowotno-alternatywnego wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno–edukacyjnych dla dzieci starszych i młodszych realizowane przez rowerzystów instruktorów turystyki rowerowej i kadrę specjalistów od uzależnień Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, Cyklistów PTTK Chełmskiej Grupy Rowerowej dla mieszkańców Chełma, a w szczególności dzieci (najmłodsi z rodzicami), podzielone na dwie grupy dzieci młodsze i starsze.

W realizacji działań weźmie udział 200 dzieci z chełmskich szkół, dla których w dniach od 27.04.2024 do 28.09.2024 zorganizujemy cykl 11 wspólnych wyjazdów rowerowych prowadzonych przez instruktorów turystyki rowerowej i opiekunów z zabezpieczeniem wyjazdów zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W każdym spotkaniu weźmie udział około 15 dzieci, w tym uczniowie ze szkół podstawowych i klas I szkół średnich.

Wyjazdy rowerowe będą organizowane dwa razy w miesiącu, według załączonego harmonogramu wyjazdu. Trasy przejazdu będą organizowane i dostosowane do wieku dzieci: po mieście i okolicach, ze zwiedzaniem szczególnych miejsc i walorów historyczno–krajoznawczych Chełma i okolic. Zwiedzanie będzie z przewodnikiem PTTK, który opowie o historii i miejscach pamięci oraz innych zabytkach.

Etapy rajdów będą do 20 km, w zależności od wieku dzieci, zakończone wspólnym spotkaniem i poczęstunkiem w Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny na ul. Obłońskiej 20 lub ogniskiem z kiełbaskami w terenie wraz z przeprowadzonym 1 godzinnym warsztatem-pogadanką dotyczących profilaktyki wobec uzależnień, zdrowego stylu życia, w tym w każdej grupie będzie przewodnik (nauczyciel historii ) który opowie o historii miejscach pamięci innych zabytkach Chełma i okolic.
Ponadto będą omawiane elementy zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa ruchu drogowego a w szczególności poruszania się po drogach publicznych. Istotnym elementem będzie organizacja spotkań z osobami uprawiającymi sport, z pracownikami Straży Pożarnej i Policji. Na zakończenie po spotkaniach profilaktycznych będzie przeprowadzony konkurs nabytej wiedzy podczas wspólnych wyjazdów, a dla zwycięzców wręczenie drobnych nagród i upominków. Na każdym spotkaniu będzie przeznaczona 1 godzina na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w aktywnej formie.

Głównym celem jest:

 • Wprowadzenie różnorakich form spędzania czasu wolnego od uzależnień.
 • Organizacja opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego zajęć kulturowo-artystycznych lub rekreacyjno- sportowych.

Cele szczegółowe:

 • Zmiana świadomości dzieci i rodziców dotyczących problemów związanych z uzależnieniami tj. alkoholizmu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.
 • Pokazanie dzieciom zdrowego stylu życia, alternatywnego wobec rożnych zachowań związanych z sięganiem po używki lub notoryczne przesiadywanie przy komputerach.
 • Poszerzenie zasobów wiedzy dotyczących poznania piękna naszego miasta a także rozwoju ich zainteresowań w obszarach wiedzy o walorach historycznych i kulturowych Chełma.
 • Budowanie i poznawanie innych form aktywnego spędzania czasu wolnego - poprawy kondycji zdrowotnej i samozadowolenia z życia, integracji społecznej oraz wzajemnego poszanowania solidarności i pracy w grupie.
 • Motywowanie dzieci do uprawiania turystyki rowerowej oraz innych form spędzania wolnego czasu w działaniach rekreacyjno–sportowych.

Grupa docelowa:

dzieci młodsze i starsze oraz młodzież; 11 spotkań odbędzie się w soboty, w tym jest 11 godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno–warsztatowych od 27.04.2024 do 28.09.2024
 
Terminy  wyjazdów rowerowych dzieci i młodzieży podczas Warsztatów profilaktyczno–zdrowotno-alternatywnych wobec uzależnień  „Wolni Od Nałogu” 2024

 • 27.04.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 11.05.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 25.05.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 01.06.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, ognisko w Borku, o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 15.06.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 13.07.2024 dzieci starsze wyjazd o godzienie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Stańków, Nowiny, Chełmski Park Krajobrazowy, wieża widokowa Srebryszcze, Chełm SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 27.07.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Chełmski, Wolwinów, Rezerwat Przyrody Wolwinów, Odkrywkowa kopalnia Kredy, Chełm  SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 10.08.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: rajd dookoła Chełma: Stańków, Okszów, Kamień, Strupin Żółtańce, Chełm SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 17.08.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Chełm, Strupin, Pokrówka, Żółtańce, SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 14.09.2024 dzieci wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.    
 • 28.09.2024 dzieci młodsze wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.

Osoby prowadzące spotkania warsztatowo–profilaktyczne to:

 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
 • Instruktor Terapii Uzależnień.

Zadanie „Wolni od Nałogu” – Program profilaktyczno–alternatywny wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno–edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowane przez Miasto Chełm. Nr. umowy WDZ/35/2024