Wolni od Nałogu 2024

Już realizujemy program profilaktyczno–zdrowotno–alternatywny wobec uzależnień „Wolni od nałogu”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia u działu udziału w naszym programie warsztatowym „Wolni od Nałogu”. Jest to realizacja programu profilaktyczno–zdrowotno-alternatywnego wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno–edukacyjnych dla dzieci starszych i młodszych realizowane przez rowerzystów instruktorów turystyki rowerowej i kadrę specjalistów od uzależnień Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie, Cyklistów PTTK Chełmskiej Grupy Rowerowej dla mieszkańców Chełma, a w szczególności dzieci (najmłodsi z rodzicami), podzielone na dwie grupy dzieci młodsze i starsze.

W realizacji działań weźmie udział 200 dzieci z chełmskich szkół, dla których w dniach od 27.04.2024 do 28.09.2024 zorganizujemy cykl 11 wspólnych wyjazdów rowerowych prowadzonych przez instruktorów turystyki rowerowej i opiekunów z zabezpieczeniem wyjazdów zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W każdym spotkaniu weźmie udział około 15 dzieci, w tym uczniowie ze szkół podstawowych i klas I szkół średnich.

Wyjazdy rowerowe będą organizowane dwa razy w miesiącu, według załączonego harmonogramu wyjazdu. Trasy przejazdu będą organizowane i dostosowane do wieku dzieci: po mieście i okolicach, ze zwiedzaniem szczególnych miejsc i walorów historyczno–krajoznawczych Chełma i okolic. Zwiedzanie będzie z przewodnikiem PTTK, który opowie o historii i miejscach pamięci oraz innych zabytkach.

Etapy rajdów będą do 20 km, w zależności od wieku dzieci, zakończone wspólnym spotkaniem i poczęstunkiem w Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny na ul. Obłońskiej 20 lub ogniskiem z kiełbaskami w terenie wraz z przeprowadzonym 1 godzinnym warsztatem-pogadanką dotyczących profilaktyki wobec uzależnień, zdrowego stylu życia, w tym w każdej grupie będzie przewodnik (nauczyciel historii ) który opowie o historii miejscach pamięci innych zabytkach Chełma i okolic.
Ponadto będą omawiane elementy zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa ruchu drogowego a w szczególności poruszania się po drogach publicznych. Istotnym elementem będzie organizacja spotkań z osobami uprawiającymi sport, z pracownikami Straży Pożarnej i Policji. Na zakończenie po spotkaniach profilaktycznych będzie przeprowadzony konkurs nabytej wiedzy podczas wspólnych wyjazdów, a dla zwycięzców wręczenie drobnych nagród i upominków. Na każdym spotkaniu będzie przeznaczona 1 godzina na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w aktywnej formie.

Głównym celem jest:

 • Wprowadzenie różnorakich form spędzania czasu wolnego od uzależnień.
 • Organizacja opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego zajęć kulturowo-artystycznych lub rekreacyjno- sportowych.

Cele szczegółowe:

 • Zmiana świadomości dzieci i rodziców dotyczących problemów związanych z uzależnieniami tj. alkoholizmu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.
 • Pokazanie dzieciom zdrowego stylu życia, alternatywnego wobec rożnych zachowań związanych z sięganiem po używki lub notoryczne przesiadywanie przy komputerach.
 • Poszerzenie zasobów wiedzy dotyczących poznania piękna naszego miasta a także rozwoju ich zainteresowań w obszarach wiedzy o walorach historycznych i kulturowych Chełma.
 • Budowanie i poznawanie innych form aktywnego spędzania czasu wolnego - poprawy kondycji zdrowotnej i samozadowolenia z życia, integracji społecznej oraz wzajemnego poszanowania solidarności i pracy w grupie.
 • Motywowanie dzieci do uprawiania turystyki rowerowej oraz innych form spędzania wolnego czasu w działaniach rekreacyjno–sportowych.

Grupa docelowa:

dzieci młodsze i starsze oraz młodzież; 11 spotkań odbędzie się w soboty, w tym jest 11 godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno–warsztatowych od 27.04.2024 do 28.09.2024
 
Terminy  wyjazdów rowerowych dzieci i młodzieży podczas Warsztatów profilaktyczno–zdrowotno-alternatywnych wobec uzależnień  „Wolni Od Nałogu” 2024

 • 27.04.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 11.05.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 25.05.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 01.06.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, ognisko w Borku, o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 15.06.2024 wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 13.07.2024 dzieci starsze wyjazd o godzienie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Stańków, Nowiny, Chełmski Park Krajobrazowy, wieża widokowa Srebryszcze, Chełm SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 27.07.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Chełmski, Wolwinów, Rezerwat Przyrody Wolwinów, Odkrywkowa kopalnia Kredy, Chełm  SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 10.08.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: rajd dookoła Chełma: Stańków, Okszów, Kamień, Strupin Żółtańce, Chełm SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 17.08.2024 dzieci starsze wyjazd o godzinie 10.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Chełm, Strupin, Pokrówka, Żółtańce, SOWR; o godzinie 14.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.
 • 14.09.2024 dzieci wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek, Żółtańce, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.    
 • 28.09.2024 dzieci młodsze wyjazd o godzinie 11.00 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny; trasa: miasto ze zwiedzaniem ciekawych miejsc: Borek trasa rowerowa, SOWR; o godzinie 13.00 poczęstunek, prelekcja dotycząca uzależnień, konkurs uzyskanej wiedzy.

Osoby prowadzące spotkania warsztatowo–profilaktyczne to:

 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień  
 • Instruktor Terapii Uzależnień.

Zadanie „Wolni od Nałogu” – Program profilaktyczno–alternatywny wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno–edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowane przez Miasto Chełm. Nr. umowy WDZ/35/2024

Weryfikacja NGO

Tygodniowy rozkład pracy Stowarzyszenia

Chroń swoje dane!

Dlaczego to takie ważne? 

Twoje dane osobowe i loginy do kont internetowych są jak klucze do Twojego domu. Wpadając w niepowołane ręce, mogą narazić Cię na kradzież pieniędzy, tożsamości, a nawet kontrolę nad Twoim życiem. Niebezpieczeństwo może przyjść  z każdej strony: Internet, telefon, Facebook a nawet telewizja!

Od dziś prezentujemy cykl krótkich porad, które pozwolą Ci bardziej świadomie reagować na próby wyłudzeń i kradzieży opartych na powszechnych dziś środkach komunikacji cyfrowej.

Pamiętaj!

 • Nikomu nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak pesel, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, czy numer telefonu. Niezależnie czy otrzymujesz emaila, wiadomość na portalu społecznościowym czy na telefon - nie podawaj swoich danych osobowych. Pamiętaj! Banki i instytucje finansowe nie proszą o takie informacje drogą elektroniczną. 
 • Bądź czujny wobec podejrzanych lub wątpliwych wiadomości, a przede wszystkim nie klikaj w linki, które mogą się znaleźć w takiej korespondencji. Obecnie Phishing (czyli oszustwa polegające na podszywaniu się pod znane i zaufane instytucje) jest najpopularniejszą formą i metodą ataku na nasze informacje oraz zasoby. Takie wiadomości możesz otrzymać poprzez SMS, email, Messanger, Whatsup i wiele innych programów komunikacyjnych. 
 • Aktualizuj oprogramowanie w telefonie, tablecie i komputerze. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, poproś o pomoc kogoś, kto już to kiedyś robił i chętnie pomoże. 
 • Używaj silnych haseł! Wiemy, że silne (a tym samym trudne) hasła nie są wygodne. Musimy jednak pamiętać, że proste hasła łatwo przełamać i wtedy nasze informacje, dane lub pieniądze będą wystawione na ogromne ryzyko. Jeśli używasz słabych haseł, to postaraj się o tzw. MFA (multi factor authentication), który wprowadza dodatkowy krok autoryzacji w postaci np. kodu SMS. 
 • Zabezpiecz swoje urządzenia. Tu pewnie warto się poradzić kogoś, kto już zna troszkę temat. Warto jednak, aby nasze urządzenia miały włączone "zapory ogniowe" (zwane też firewall), antywirusy i inne oprogramowania, które pozwolą nam bezpieczniej używać zasobów tak sieci jak i samego urządzenia. 

Pamiętaj! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa swoich danych, skontaktuj się z infolinią swojego dostawcy usług lub poproś o radę znajomych.