Projekt Wolni od nałogów

Zapraszamy dzieci i rodziców na wspólne wyjazdy rowerowe z realizowanego przez nas projektu - "Wolni od Nałogu – Program Profilaktyczno-alternatywny wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży."

Celem programu jest:

-Wprowadzenie różnorakich form spędzania czasu wolnego od uzależnień.

- Organizacja opartych na idei konstruktywnego wykorzystania wolnego czasu zajęć kulturowo-artystycznych lub rekreacyjno-sportowych.

- Zmiana świadomości dzieci i rodziców dotyczących problemów związanych z uzależnieniami tj. alkoholizmu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych.

- Pokazanie dzieciom zdrowego stylu życia, alternatywnego wobec rożnych zachowań, związanych z sięganiem po używki lub notoryczne przesiadywanie przy komputerach.

- Poszerzenie zasobów wiedzy, dotyczących poznania piękna naszego Miasta, a także rozwoju ich zainteresowań w obszarach wiedzy o walorach historycznych i kulturowych Chełma.

Wyjazdy rowerowe będą organizowane dwa razy w miesiącu. Trasy przejazdu będą organizowane po mieście i okolicach ze zwiedzaniem szczególnych miejsc i walorów historyczno-krajoznawczych Chełma i okolic. Oprowadzać po mieście będzie przewodnik PTTK, który opowie o historii i miejscach pamięci oraz innych zabytkach.

Etapy rajdów będą do 20 km (w zależności od wieku dzieci) zakończone wspólnym ogniskiem lub spotkaniem z poczęstunkiem w Stowarzyszeniu wraz z przeprowadzonym jedno-godzinnym warsztatem-pogadanką dotyczącą profilaktyki wobec uzależnień i zdrowego stylu życia. Ponadto będą omawiane elementy zdrowego odżywiania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym a w szczególności poruszania się na drogach publicznych. Istotnym elementem będzie organizacja spotkań z osobami uprawiającymi sport, z pracownikami Straży Pożarnej, Policji.

Na zakończenie, po spotkaniach profilaktycznych, przeprowadzony będzie konkurs nabytej wiedzy podczas wspólnego wyjazdu, a dla zwycięzców wręczenie drobnych nagród i upominków. Na każdym spotkaniu będzie przeznaczona jedna godzina na przeprowadzenie przez psychologa zajęć profilaktycznych w aktywnej formie. warsztatowej.

 

Daty i godziny wyjazdów:

22.04.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 10.00

06.05.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 10.00, meta Żółtańce, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

13.05.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.00, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

27.05.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka. profilaktyczna

03.06.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta Glinianki, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

17.06.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta Borek, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

01.07.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

15.07.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

22.07.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

05.08.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta Borek, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

02.09.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11:30, meta Żółtańce, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

16.09.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta SOWR, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

30.09.2023 - wyjazd Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny o godzinie 11.30, meta Borek, o godzinie 14 poczęstunek pogadanka profilaktyczna

Serdecznie Zapraszamy.

Telefon kontaktowy: 693 072 770

Zadanie "Wolni od Nałogu – Program Profilaktyczno – alternatywny wobec uzależnień poprzez organizacje cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno –edukacyjnych dla dzieci i młodzieży." Dofinansowano przez Miasto Chełm. Nr. umowy WDZ/21/2023.

Nasze działania w 2023

Przedświąteczna zbiórka żywności

W dniach 24-25.03.2023 roku  Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny wraz z Bankiem Żywności przeprowadziło  wielkanocną zbiórkę żywności. W akcji wzięło udział 31 wolontariuszy którzy zbierali produkty żywnościowe w pięciu sklepach na terenie Chełma. Z zebranych produktów przygotowano 55 paczek które trafiły do najbardziej potrzebujących  seniorów. Całą akcję koordynowała Monika Kościuk. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za wkład włożony w zbiórkę.

Dzień Kobiet w SOWR

W dniu 10.03.2023 w ośrodku SOWR świętowano Dzień Kobiet, w którym mężczyźni przygotowali występ muzyczny dedykowany dla kobiet oraz niezwykłe prezenty. Jako niespodzianka, w rewanżu dla mężczyzn, kobiety z grupy manualnej przygotowały upominki wykonane własnoręcznie. 

Było wiele śpiewów, radości u uśmiechów - działo się!