Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu Osób Starszych

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności - Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025. Zadanie własne - Akademia Seniora - przez aktywność po zdrowie.

 1. Realizowane działania:
  1. Psychologiczne warsztaty integracyjno-motywacyjne dla seniorów: w warsztatach wzięło udział 40 seniorów, 3 warsztaty po 2 godz. razem 6 godz. dotyczące:
   • Wzmocnienie poczucia własnej wartości
   • Przezwyciężanie trudności adaptacyjnych a także kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych
   • Przełamywanie braku pewności w siebie
   • Komunikacja i współpraca w zespole
   • Wzmacnianie seniorów w zachodzących w nich zmianach dziejących się na każdym etapie ich życia i uczestnictwa w programie
 2. Warsztaty (zajęcia teoretyczne i praktyczne) ze zdrowego stylu życia WELLNESS:
  • wykład i zajęcia praktyczne z rekreacji ruchowej (joga) - jak dbać o ciało i najdłużej utrzymywać sprawność ruchową (12 godzin)
  • wykład i zajęcia praktyczne z technik pamięciowych - jak dbać o umysł i najdłużej utrzymywać jego sprawność poznawczą i pamięciową (4 godziny)
  • wykład i praktyczne zajęcia z relaksacji - jak dbać o dobrostan umysłu i stosować techniki relaksacyjne w codziennym życiu (4 godziny)
  • wykład o zdrowym żywieniu dla seniorów (2 godziny)
  • 3 godz. miesięcznie razem22 godziny, w warsztatach wzięło udział 20 seniorów.
 3. Gimnastyka wodna w Parku Wodnym w Chełmie przy ulicy Lubelskiej. Łącznie 180 wejść. Celem działania będzie podniesienie aktywności fizycznej jak i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej co ma duży wpływ na poprawę kondycji i zdrowia seniorów:
  • zajęcia gimnastyki wodnej , pływania, masaży wodnych w tym małej sauny. 6 wejść na osobę dla 30 seniorów.
 4. Trzydniowy rowerowy rajd turystyczno-edukacyjny jako promocja zdrowego stylu życia do Poleskiego Parku Narodowego i Krajobrazowego Parku Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego zorganizowany w dniach 24-26 sierpnia na trasie 220 km, podzielona na trzy etapy:
  • Etap I: Chełm, Staw, Zalew Niwa, Rezerwat Bachus, Ziemnianka Pancerniaków, Ścieszka  Czachary, Jezioro Babelek, nocleg w Dęmbowcu
  • Etap II: Muzeum Poleskiego Parku Krajobrazowego, Jezioro Sumin, Jezioro Uściwierz, Jezioro Rotcze, Jezioro Piaseczno, Jezioro Rogoźno, Jezioro Łukcze, Jezioro  Kszczeń, Jezioro Krasne, Jezioro Zagłębocze, Jezioro Moszne ścieżka przyrodnicza, Dąb Dominik, jezioro Kukie ścieżka dydaktyczna, spławy Dąb Dominik, Dembowiec,
  • Etap III: Dęmbowiec, Urszulin, Jezioro Wytyczno, Krowie Bagno, Krychów, Dawny Obóz Pracy, Wieża Widokowa Karczunek (tu: ognisko z pieczeniem kiełbasek), Jezioro Słone Jezioro Pniówno, Chełm.
  • w rajdzie uczestniczyło 23 osób.

W profilu Wegetariański Podróżnik na FB możemy przeczytać: 

Piękna wycieczka rowerowa zorganizowana przez SOWR Chełm. Trasa przygotowana i prowadzona po raz drugi przez Marka po Poleskim Parku Krajobrazowym. 13 jezior krasowych urzeka każdego kto tutaj przebywa. Ścieżki dydaktyczne po czterech rezerwatach przyrody PK, umożliwiają obserwację dzikiej przyrody bogatej flory i fauny. 3 dni jazdy po tych terenach w wybornym towarzystwie połączone z kąpielą, relaksem, śpiewem i ogniskiem wszystkim przysporzyło nowej energii i siły na długo. Dzięki wszystkim za atmosferę i zabawę.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego poprzez ROPS - Przeciwdziałanie Wykluczeniu Społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywności - wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025 umowa nr. DZP.AD 4171.14.2023.

Pokochaj Chełm II

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne

Zapraszamy na bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne do Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chelmie  Inicjatywa pod nazwą "Aktywni dla potrzebujących” realizowana w ramach projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze” dofinansowanego ze środków  Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2023-2033. Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna’’ , Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” , Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”

Warsztaty Muzyczne

W przepięknym miejscu i cudownym krajobrazie Roztoczańskiego Parku Narodowego w Józefowie  w dniach 13-15 czerwca 2023 odbyły się trzydniowe warsztaty muzyczne ,,Śpiewamy to co lubimy’’ z okazji X-tej rocznicy powstania amatorskiego zespołu wokalno-muzycznego ,,Danielki’’. W warsztatach uczestniczyło 20 osób członków i przyjaciół zespołu działającego przy  Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie. Warsztaty odbyły się w miłej i rozśpiewanej atmosferze, które poprowadził dyrygent orkiestry dętej Marian Kłysz.  Celem przeprowadzonych warsztatów było pogłębienie zasobów wiedzy wokalno–muzycznej, rozbudowanie własnego repertuaru oraz integracji muzyków. Członkowie zespołu prócz poprawy zdrowia, stosunku do życia i otoczenia mogą rozwijać swoje pasje.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Chełm - realizacja zadań publicznych Miasta Chełma w zakresie kultury i sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w formie wsparcia wykonanych zadań w 2023 roku.