Polskie Inicjatywy Poradnicze

Zapraszamy na bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne do Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chelmie  Inicjatywa pod nazwą "Aktywni dla potrzebujących” realizowana w ramach projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze” dofinansowanego ze środków  Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2023-2033. Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna’’ , Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” , Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”

Pakiet Dań Wigilijnych

Kolejną akcję członkowie Stowarzyszenia w partnerstwie z Fanatykami Chełmianki przeprowadzili dnia 23-24 grudnia 2023 roku, która polegała na zorganizowaniu pakietów wigilijnych dla czterdziestu osób samotnych, niepełnosprawnych i starszych z dowozem do domu.

Wesołych Świąt!

Wigilia

W dniu 18-stego grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe przy wspólnym śpiewaniu kolęd, w którym uczestniczyło około pięćdziesięciu członków Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny oraz gości zaproszonych.